Politica de confidențialitate

Cuprins

1. Dispoziții generale
2. Detalii despre compania noastră
3. Date prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării
4. Date sensibile prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării
5. Mecanisme și utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor
6. Dezvăluirea și utilizarea suplimentară a datelor dvs.
7. Cum colectăm datele
8. Securitatea informațiilor
9. Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European
10. Drepturile dvs. asupra datelor personale
11. Confidențialitatea minorilor
12. Principii ale politicii
13. Modificări

1. Dispoziții generale

1.1 Confidențialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una din preocupările principale în cadrul societății S.C. ABI ROPLATI S.R.L. (în continuare „Societatea”). Ca atare, dorim să asigurăm cele mai înalte standarde de confidențialitate, integritate şi transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră.

1.2 Întrucât în desfășurarea activității este necesar să prelucrăm o serie de date cu caracter personal cu predilecție în raport cu specificul obiectului nostru de activitate dorim să oferim asigurări că prelucrarea va avea loc cu respectarea principiilor transparenţei şi securităţii datelor cu caracter personal. Această politică de confidențialitate este menită să vă ajute să înțelegeți ce date colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele.

1.3 Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității..

1.4 Toți utilizatorii au acces gratuit pe website-ul www.rpay.eu, cu condiția respectării acestei politici de confidentialitate. Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor – GDPR (Regulament (EU) 2016/679).

2. Detalii despre compania noastră

2.1 ABI ROPLATI SRLeste o societate română, cu sediul în localitatea Deva, Calea Zărandului  55 B, jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J20/66/2014, cod de identificare fiscală 32710782, adresa de contact office@rpay.eu.

2.2 Compania acționează în calitate de operator al datelor cu caracter personal colectate prin intermediul paginii de internet www.rpay.eu (în continuare „Site- ul”).

2.3 Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii Site-ului i le furnizează.

3. Date prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării

*3.1.2 pentru mai multe informații despre cookies vă rugăm consultați Politica noastră pentru cookies.

Data prelucratăScopul prelucrăriiPerioada de retențieTemeiul prelucrăriiUnde se stocheazăTransfer
3.1.1 log-ul serverului webasigurarea securității rețelei IT6 lunirespectarea obligatiilor legale - Articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentîn format electronic, în cloudDa, în cloud
3.1.2 cookies*
3.2 Email și orice alte date de identificare prezente în acestaPentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondențeidoar atât timp cât vor fi necesare websiteeste necesar pentru executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare intr-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b)în format electronic, în cloudDa, în cloud
3.3 număr telefon + date furnizate în conversație Pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondențeiconsimțământul dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (a)în format electronic, pe servernu
3.4 Toate informațiile furnizate în comunicări poștalePentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondențeiatâta timp cât este necesar, ce va fi aplicată în mod coroborat cu obligațiile legale stabilite in sarcina noastră.este necesar pentru executarea unui contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b)fizic, dulap cheienu
3.5 Nume, prenume, emailPentru a trimite newsletter-ulPână la dezabonareconsimtamantul dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor).în format electronic, în cloudDa, în cloud
3.6 Nume, prenume, email, telefonînregistrarea și administrarea conturilor de pe website-ul nostru pentru a vă permite să accesați istoricului serviciilor achiziționate și al facturilor și lista de preferințe doar atât timp cât vor fi necesare / până la ștergerea contuluiconsimțământul dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor).în format electronic, în cloudDa, în cloud
3.7 nume, prenume, adresa de domiciliu, e-mail, telefon, date de facturare, numele companiei - cod unic de identificare și număr de înregistrare în Registrul Comerțului.pentru a stabili cine este contractantul și pentru a vă putea contacta; pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din contract, inclusiv trimiterea de chitanțe, facturi și confirmări de comenzi. șase ani de la încheierea exercițiului financiar în care ați plasat comanda, în conformitate cu cerințele Codului Fiscalnecesar pentru executarea unui contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).în format electronic, în cloudDa, în cloud
3.8 Criterii pentru stabilirea perioadelor de păstrare

Datele se vor stoca pentru perioada minim necesară îndeplinirii scopului, luând în considerare următoarele:

• scopul și utilizarea informațiilor dvs. atât în prezent, cât și în viitor (spre exemplu, dacă este necesar să continuăm stocarea acelor informații pentru a continua să ne îndeplinim obligațiile în baza unui contract cu dvs. sau să vă contactăm în viitor;
• dacă avem o obligație legală de a continua prelucrarea informațiilor dvs. (cum ar fi orice obligații de păstrare a înregistrărilor impuse de legea sau reglementările relevante);
• dacă avem orice temei pentru a continua prelucrarea informațiilor (cum ar fi consimțământul dvs.);
• nivelurile de risc, cost și responsabilitate implicate în continuarea deținerii informațiilor.

3.9 Dacă primim informații despre dvs. din greșeală

Dacă primim din greseală informații despre dvs. de la o parte tertă și/sau nu avem o bază legală pentru prelucrarea acestor informații, vom șterge informațiile dvs.

3.10 Prelucrarea plății

După ce plasați o comandă pe website-ul nostru, va trebui să plătiți pentru bunurile sau serviciile pe care le-ați comandat. Pentru a procesa plata dvs., folosim procesatori de plăți terți: PayU. Procesatorii de plăți mentionați anterior colectează, utilizează și procesează informațiile dvs., inclusiv informațiile de plată, în conformitate cu politicile lor de confidențialitate. Puteți accesa politicile de confidențialitate prin următoarele link-uri: https://www.payu.ro/politica-de-confidentialitate.

PayU este situat in Romania. Informațiile referitoare la prelucrarea plătii dvs. sunt stocate în Spațiul Economic European pe serverele PayU din România.

4. Date sensibile prelucrate. Scopul, durata și temeiul prelucrării

Website-ul www.rpay.eu nu colectează date cu caracter sensibil.

5. Mecanisme și utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor

5.1 Utilizăm mecanisme automate de luare a deciziilor pe website-ul nostru. Nu considerăm că acest lucru are un efect juridic asupra dvs. sau vă afectează într-un mod similar.

Aveți dreptul să vă opuneți utilizării noastre de mecanisme automate de luare a deciziilor și profilare descrise în această secțiune. Puteți face acest lucru prin renunțarea la cookie-uri și la tehnologii similare, în conformitate cu metoda descrisă în secțiunea relevantă din această politică de confidențialitate. Dacă nu doriți ca noi să vă procesăm adresa IP reală (de obicei adresa IP atribuită de Furnizorul de servicii de Internet) atunci când vizitați site-ul nostru, puteți utiliza o rețea virtuală privată (VPN) sau un serviciu gratuit.

Puteți afla mai multe despre utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare (inclusiv baza legală pentru utilizarea lor) și cum să renunțați la acestea în Politica privind cookie-urile.

5.2. Mecanisme automate de luare a deciziilor

Mecanismele automate de luare a deciziilor sunt acele mecanisme de luare a deciziilor prin mijloace tehnologice (prin intermediul unei mașini) fără implicarea umană.

Utilizarea mecanismelor automate de luare a deciziilor pentru publicitate
Noi automatizăm afișarea de reclame care conțin produsele și serviciile noastre pe alte website-uri pe care le vizitați prin utilizarea cookie-urilor.
Logica implicată: afișarea automată a anunțurilor către persoanele care au vizitat site-ul nostru duce la creșterea eficienței publicității și este mai economică pentru noi decât afișarea manuală sau alte metode de publicitate.
Semnificația și consecințele preconizate: cookie-urile vor fi utilizate pentru a recunoaște faptul că ați vizitat site-ul nostru pentru a vă afișa reclame (cu excepția cazului în care ați blocat astfel de cookie-uri) și vor culege informații despre comportamentul dvs. online.
Cum vă puteți opune: puteți bloca aceste tipuri de cookie utilizând setările browserului. Pentru mai multe informații, consultați politica noastră privind cookie-urile.

6. Dezvăluirea și utilizarea suplimentară a datelor dvs

Această secțiune stabilește circumstanțele în care vom dezvălui datele dvs. unor părți terțe și orice alte scopuri suplimentare pentru care utilizăm datele dvs.

6.1 Dezvăluirea datelor dvs. furnizorilor de servicii

6.1.1 Utilizăm o serie de furnizori de servicii care sunt importanți pentru dezoltarea afacerii și care procesează informațiile dvs. pentru noi si în numele nostru, respectiv:

Furnizorii de servicii de telefonie
Furnizori de servicii de e-mail
Furnizorii de servicii IT
Dezvoltatori de site-uri web
Furnizorii de servicii de marketing
Furnizor de servicii de e-mail marketing

6.1.2 Informațiile dvs. vor fi partajate cu acești furnizori de servicii, acolo unde este necesar pentru a vă oferi serviciul pe care l-ați solicitat, indiferent dacă această solicitare este de accesare a site-ului nostru sau comandare bunuri și servicii de la noi.

6.1.3 Noi nu afișăm identitatea furnizorilor noștri de servicii în mod public, din motive de securitate și din motive de competitivitate. Dacă totuși doriți informații suplimentare despre identitatea furnizorilor de servicii, vă rugăm să ne contactați direct prin e-mail la adresa office@rpay.eu și vă vom furniza astfel de informații în cazul in care aveți un motiv legitim pentru a solicita acest lucru.

6.1.4 Temeiul juridic pentru prelucrare:
a) consimțământul - persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) încheierea sau executarea unui contract - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c) îndeplinirea unei obligații legale - prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
d) interesul legitim - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

6.2 Dezvăluirea informațiilor dvs. altor părți terțe

6.2.1 Vom dezvălui informațiile dvs. unor terțe părți în anumite circumstanțe, după cum se arată mai jos.

I. Furnizarea de informații unor terțe părti, cum ar fi Google Inc., Facebook. Google colectează informații prin utilizarea Google Analytics pe website-ul nostru. Google, Facebook, utilizează aceste informații, inclusiv adresele IP și informațiile din cookie-uri, pentru mai multe scopuri, cum ar fi îmbunătățirea calității serviciilor noastre și a experienței dumneavoastră de navigare. Informațiile sunt colectate de Google și Facebook în mod anonim.

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Interesele legitime: îmbunătățirea calității serviciilor noastre.

II. II. Partajarea informațiilor dvs. cu părti terțe, care sunt fie legate de, fie asociate cu funcționarea afacerii noastre, în cazul în care este necesar pentru noi. Aceste părți terțe include consultanți, afiliați, parteneri de afaceri, contractori independenți și asiguratori. Informații suplimentare privind fiecare dintre aceste părți terțe sunt prezentate mai jos.
Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Interes legitim: funcționarea și gestionarea eficientă a afacerii noastre.

• Parteneri de afaceri

Partenerii de afaceri sunt întreprinderile cu care lucrăm și care furnizează bunuri și servicii asemănătoare celor oferite de noi, care sunt complementare propriei noastre afaceri sau care ne permit să furnizăm bunuri sau servicii pe care nu le putem oferi singuri. Partajăm informații cu partenerii noștri de afaceri, în cazul în care ați solicitat servicii pe care aceștia le furnizează, fie independent, fie în legatură cu propriile noastre servicii și pentru a ne putea îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră. Partenerii noștri de afaceri se află în (Romania/Uniunea Europeană).

6.2.2 Nu afișăm identitatea tuturor celorlalte părți terțe cu care putem partaja informații din motive de securitate și pentru păstrarea avantajului competitiv. Daca totuși doriți informații suplimentare despre identitatea unor astfel de părți terțe, vă rugăm să ne contactați direct prin formularul de contact din pagina (link către formularul de contact) sau prin e-mail la adresa (email contact) și vă vom furniza astfel de informații în cazul în care aveți un motiv legitim de solicitare și doar dacă am partajat informațiile cu astfel de terțe părți).

6.2.3 Vom dezvălui informațiile dvs. unui cumpărător sau vânzător potențial sau real în contextul unei vânzări sau achiziții de afaceri, al unei fuziuni sau al unui eveniment similar, real sau potențial.

Temeiul legal pentru prelucrare: interesul legitim (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Interes legitim: Permitem accesul la informații cu un potențial cumpărător, vânzător sau persoană similară pentru a permite efectuarea unei astfel de tranzacții.

6.3 Dezvăluirea și utilizarea informațiilor dvs. din motive legale

A. Indicarea unor posibile acte criminale sau amenințări la adresa siguranței publice către o autoritate competentă.

Dacă supectăm că a avut loc un comportament criminal sau potențial, vom avea nevoie, în anumite circumstanțe, să contactăm o autoritate competentă, cum ar fi poliția. Ar putea fi cazul, de exemplu, dacă suspectăm comiterea unei fraude sau a unei infracțiuni cibernetice sau dacă primim amenințări sau comunicări rău intenționate față de noi sau față de terți.
În general, va trebui doar să vă procesăm informațiile în acest scop, daca ați fost implicați sau afectați de un astfel de incident într-un fel sau altul.
Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Interes legitim: prevenirea criminalității sau a activității criminale suspectate (cum ar fi frauda).

B. În legatură cu aplicarea sau aplicarea potențială a drepturilor noastre legale

Vom utiliza informațiile dvs. în legatură cu punerea în aplicare sau cu potențialul de aplicare a drepturilor noastre legale, inclusiv, de exemplu, schimbul de informații cu agențiile de colectare a datoriilor, dacă nu plătiți sumele datorate atunci când sunteți obligat contractual să faceți acest lucru. Drepturile noastre legale pot fi contractuale (în cazul în care am încheiat un contract cu dvs.) sau necontractuale (cum ar fi drepturile legale pe care le avem în temeiul dreptului de autor sau răspunderii civile delictuale).
Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Interes legitim: să ne impunem drepturile legale și să luăm măsuri pentru a ne asigura drepturile legale.

C. În legătură cu un litigiu sau o procedură juridică sau potențial juridică
Este posibil să fie necesar să utilizăm informațiile dvs. dacă suntem implicați într-un litigiu cu dvs. sau cu o parte terță, de exemplu, fie pentru a soluționa litigiul, fie ca parte a medierii, arbitrajului sau a unei hotărâri judecătorești sau a unui proces similar.
Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Interes legitim: soluționarea litigiilor sau a eventualelor litigii.

D. Pentru respectarea continuă a legilor, reglementărilor și altor cerințe legale
Vom utiliza și procesa informațiile dvs. pentru a respecta obligațiile legale la care suntem supuși. De exemplu, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. în baza unei hotărâri judecătorești sau a unei citații, dacă primim una.
Temeiul juridic pentru prelucrare: respectarea unei obligații legale (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Obligația legală: obligațiile legale de a divulga informații, stabilite în sarcina noastră prin acte normative interne sau internaționale (de exemplu sub forma unui acord internațional pe care România l-a semnat).
Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).
Interes legitim: în cazul în care obligațiile legale fac parte din legile unei alte țări și nu au fost integrate în cadrul juridic al României, avem un interes legitim de a respecta aceste obligații.

7. Cum colectăm datele

7.1 Colectăm datele dvs. cu caracter personal, în mod direct de la dumneavoastră, spre exemplu, atunci când, ne trimiteți un e-mail, prin intermediul căruia ne solicitați o ofertă/informație sau când ne oferiți datele dvs. pentru încheierea unui contract sau pentru înscrierea la newsletter.

7.2 Colectăm datele dvs. cu caracter personal și în mod automat. Atunci când utilizați serviciile noastre de pe site-ul Companiei, colectăm informații prin intermediul cookie-urilor și prin logarea activității dvs. Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să consultați politica de cookies.

8. Securitatea informațiilor

8.1 Luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă asigura informațiile și pentru a le proteja împotriva utilizării neautorizate sau ilegale și a pierderii sau distrugerii accidentale, inclusiv:

• partajarea și furnizarea accesului la datele dvs. în măsura minimă necesară, sub rezerva restricțiilor de confidențialitate, acolo unde este cazul și în mod anonim, ori de câte ori este posibil;
• folosirea serverelor securizate pentru stocarea informațiilor;
• verificarea identității oricărei persoane care solicită accesul la informații înainte de a le acorda acces la informații;
• utilizarea standardului Secure Sockets Layer (SSL) pentru a cripta orice informații pe care ni le trimiteți prin intermediul oricăror formulare de pe site-ul nostru web;
• transferăm datele dvs. doar prin intermediul unui sistem închis sau prin transferuri de date criptate.

8.2 Transmiterea de informații către noi prin e-mail

8.2.1 Transmiterea informațiilor pe internet nu este în întregime sigură și dacă ne trimiteți informații prin intermediul internetului (prin e-mail sau prin orice altă modalitate), faceți acest lucru în întregime pe propriul risc.

8.2.2 Nu putem fi responsabili pentru niciun fel de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputației, daune, datorii sau orice altă formă de pierdere sau de prejudiciu suferită de dvs. ca rezultat al deciziei dvs. de a ne transmite informații prin astfel de mijloace.

9. Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European (în continuare “SEE”)

Datele dvs. nu vor fi transferate către țări din afara SEE.

10. Drepturile dvs. asupra datelor personale

10.1 Sub rezerva anumitor restricții, aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dvs. pe care le puteți exercita prin transmiterea unei solicitări scrise trimisă către Calea Zărandului  55 B, localitatea Deva, jud. Hunedoara sau prin transmiterea unui e-mail catre office@rpay.eu:

• să solicitați acces la informațiile dvs. și informații referitoare la utilizarea și prelucrarea informațiilor dvs.;
• să solicitați corectarea sau ștergerea datelor dvs.;
• să solicitați limitarea utilizării datelor dvs.;
• să primiți informațiile pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un dispozitiv (de exemplu, un fișier CSV) și dreptul de a transfera informațiile respective unui alt controlor de date (inclusiv unui controlor de date terță parte);
• să obiectați asupra procesării datelor dvs. în anumite scopuri (pentru mai multe informații, consultați secțiunea de mai jos intitulată "Dreptul dvs. de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri");
• să vă retrageți consimțământul pentru utilizarea datelor dvs. în orice moment în care ne bazăm pe consimțământul dvs. de a utiliza sau de a prelucra aceste informații. Vă rugăm să rețineți că, dacă vă retrageți consimțământul, acest lucru nu va afecta legalitatea utilizării și prelucrării datelor dvs. pe baza consimțământului dvs. înainte de momentul la care vă retrageți consimțământul.

10.2 De asemenea, poți depune o plângere legată de prelucrarea datelor tale la Autoritatea Națională Pentru Prelucrarea și Supravegherea Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).

10.3 Verificarea identității dvs. în cazul în care solicitați acces la informațiile dvs.

În cazul în care solicitați acces la informațiile dvs., suntem obligați prin lege să folosim toate măsurile rezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de a face acest lucru.
Aceste măsuri sunt concepute pentru a vă proteja informațiile și pentru a reduce riscul de fraudă de identitate, de furt de identitate sau de acces general neautorizat la informațiile dvs.

Cum vă verificăm identitatea?

10.3.1 În cazul în care dispunem de informații adecvate despre dvs. în baza de date, vom încerca să verificăm identitatea dvs. utilizănd aceste informații.
Dacă nu este posibil să vă identificăm pe baza acestor informații sau dacă nu avem informații suficiente despre dvs., este posibil să solicităm copii sau certificate ale unor documente pentru a vă putea verifica identitatea înainte de a vă putea oferi accesul la datele dvs.
Vom putea confirma informațiile exacte de care avem nevoie pentru a vă verifica identitatea în circumstanțele dvs. specifice dacă și când faceți o astfel de solicitare.

10.4 Dreptul dvs. de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri

Aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele dvs. pe care le puteți exercita prin scrierea la sediul societății: localitatea Deva, Calea Zărandului  55 B, jud. Hunedoara sau prin transmiterea unui e-mail către office@rpay.eu:

• să obiectați la utilizarea sau prelucrarea informațiilor de către noi pentru a îndeplini o sarcină în interes public sau în interesul nostru legitim, inclusiv analizarea sau prezicerea comportamentului dvs. pe baza informațiilor dvs.; și
• să obiectați utilizarea sau prelucrarea datelor dvs. în scopuri de marketing direct (incusiv orice profil pe care îl implicăm în legătură cu acest marketing direct).

10.5 De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a obiecta utilizării sau procesării datelor dvs. în scopuri de marketing direct:

• facând clic pe linkul de dezabonare conținut în partea de jos a oricărui e-mail de marketing pe care vi-l trimitem și urmând instrucțiunile care apar în browserul dvs., după ce faceți clic pe linkul respectiv;
• trimițând un mesaj SMS care conține numai cuvântul "DEZABONARE" ca răspuns la orice comunicare de marketing pe care o trimitem prin mesaj text sau prin accesarea linkului indicat în mesajul SMS primit; sau
• trimițând un e-mail către office@rpay.eu, solicitându-ne să nu mai trimitem comunicări de marketing sau prin includerea cuvintelor "DEZABONARE" ; sau

10.6 Pentru mai multe informații despre modul în care puteți obiecta la utilizarea datelor colectate prin intermediul modulelor cookie și tehnologiilor similare, consultați politica noastră privind cookie-urile.

11. Confidențialitatea minorilor

11.1 Nu prelucrăm date ale minorilor cu vârsta sub 16 ani.

11.2 Este posibil să primim informații referitoare la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani prin fraudarea sau înșelăciunea unui terț. Dacă suntem înștiințați despre acest lucru, de îndată ce vom verifica informațiile, atunci când legea cere acest lucru, vom obține imediat consimțământul reprezentantului legal pentru a utiliza aceste informații sau, dacă nu putem obține acest consimțământ, vom șterge informațiile de pe serverele noastre. Dacă doriți să ne anunțați primirea de informații despre persoanele cu vârsta sub 16 ani, vă rugăm să faceți acest lucru prin trimiterea unui e-mail la adresa office@rpay.eu.

11.3 Datele minorilor cu vârsta cuprinsă între 16 si 18 ani se prelucrează conform Regulamentului 679/2016, doar cu consimțământul persoanei vizate.

12. Principiile pe care se bazează politica noastră de protejare a datelor:

a) Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
b) Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
c) Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
d) Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;
e) Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
f) Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
g) Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
h) Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
i) Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.

13. Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

13.1 Actualizăm și modificăm periodic politica noastră de confidențialitate.

13.2 Modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate

13.2.1 În cazul în care efectuăm modificări minore ale politicii noastre de confidențialitate, vom actualiza Politica de confidențialitate cu o nouă dată efectivă menționată la începutul acesteia. Prelucrarea informațiilor dvs. va fi guvernată de practicile stabilite în noua versiune a Politicii de confidențialitate de la data efectivă a acesteia.

13.3 Modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau a scopurilor pentru care procesăm informațiile dvs.

13.3.1 În cazul în care efectuăm modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate sau intenționăm să utilizăm datele dvs. pentru un scop nou sau pentru un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial, vă vom notifica prin e-mail (dacă este posibil) sau prin publicarea unui anunț pe site-ul nostru web.

13.3.2 Vă vom furniza informațiile despre modificarea în cauză și despre scopul și orice alte informații relevante înainte de a utiliza informațiile dvs. pentru noul scop.

13.3.3 Ori de câte ori este necesar, vom obține consimțământul dvs. prealabil înainte de a utiliza informațiile dvs. într-un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat inițial.